เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  HOME ABOUT US PRODUCTS IDEA DESIGN REFERENCE MATERIAL PROMOTIONS CONTACT US
ประเภทสินค้า
 
 
เตียง
โต๊ะสำนักงานเหล็ก
ฉากตั้งโต๊ะ Mini Screen
เก้าอี้เล็คเชอร์
เก้าอี้เอนกประสงค์
เก้าอี้แถว
เก้าอี้สำนักงานระดับหัวหน้า
เก้าอี้ผู้บริหาร
โซฟา
Workstation
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
โต๊ะทำงาน MODERN DESIGN
โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ
เก้าอี้สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน
ตู้เก็บเอกสารไม้
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
โต๊ะประชุม
พาร์ทิชั่น
 

 

 

 

 
ICH-820 ตู้เก็บเอกสารไม้สูงบนโล่งล่างบานเปิดเลื่อน
RZ-6865 ตู้เก็บเอกสาร
ZR-8882ตู้เก็บเอกสาร
 
       
       
ZR-852 ตู้เก็บเอกสาร
ZR-856 ตู้เก็เอกสาร
ZR-1003-1 ตู้เก็เอกสาร
 
       
       
ZR-1003 ตู้เก็บเอกสาร
ZR-1017B ตู้เก็บเอกสาร
ZR-856-852 ตู้เก็บเอกสาร
 
       
       
ZR-854 ตู้เก็บเอกสาร
ZR-03 ตู้เก็บเอกสาร
ZR-02 ตู้เก็บเอกสาร
 
       
       
ZR-01 ตู้เก็บเอกสาร
ZR-1003A ตู้เก็บเอกสาร
HS-134A ตู้เก็บเอกสาร
 
       
       
HS-133A ตู้เก็บเอกสาร
HS-132A ตู้เก็บเอกสาร
ICP665 ตู้เก็บเอกสารเสริมโต๊ะสามลิ้นชัก
 
       
       
ICP664 ตู้เก็บเอกสารเสริมโต๊ะสองลิ้นชัก
ICP662 ตู้เก็บเอกสารไม้ล้อเลื่อนสองลิ้นชัก
ICP663 ตู้เก็บเอกสารไม้ล้อเลื่อนสามลิ้นชัก
 
       
       
ICH-850 ตู้เก็บเอกสารไม้สูงบนบานเปิดล่างเก็บแฟ้มแขวน
ICH-840 ตู้เก็บเอกสารไม้สูงบนบานเปิดล่างบานเปิด
ICH-830 ตู้เก็บเอกสารไม้สูงบนโล่งล่างเก็บแฟ้มแขวน
 
       
       
ICH800 ตู้เก็บเอกสารสูงโล่ง
ICH-810 ตู้เก็บเอกสารไม้สูงบนโล่งล่างบานเปิดสวิง
ICL-830 ตู้เก็บเอกสารไม้เก็บแฟ้มแขวนสีเมเปิลดำ
 
       
       
ICL-830 ตู้เก็บเอกสารไม้เก็บแฟ้มแขวนสีเชอร์รี่ดำ
ICL-830 ตู้เก็บเอกสารไม้เก็บแฟ้มแขวนโอ๊คดำ
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อน สีโอ๊คดำ
 
       
       
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนเมเปิล
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนสีบีซ
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนสีเชอร์รี่
 
       
       
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนขาวเหลือง
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนขาวนํ้าเงิน
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนขาวแดง
 
       
       
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนขาวเขียว
ICL-820 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อนขาว
ICL-800 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยโล่งสีโอ๊ค
 
       
       
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดสีโอ๊คดำ
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดสีเมเปิลดำ
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดสีบีซดำ
 
       
       
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดสีเชอร์รี่ดำ
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดสีขาวเหลือง
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดขาวนํ้าเงิน
 
       
       
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดขาวแดง
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดขาวเขียว
ICL-810 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยบานเปิดขาว
 
       
       
ICL-800 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยโล่งเมเปิล
ICL-800 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยโล่งบีซ
ICL-800 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยโล่งเชอร์รี่
 
       
       
ICL-800 ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยโล่งขาว
       
       

 

 

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พาร์ทิชั่น โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม โต๊ะคอม ตู้เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
 
ไอเดียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ 830/35 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 
โทรศัพท์ 02-3801235, 02-3801236 FAX 035-864103 โทรศัพท์มือถือ 091-2201768,081-8129997 LINE ID : 0818129997