เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  HOME ABOUT US PRODUCTS IDEA DESIGN REFERENCE MATERIAL PROMOTIONS CONTACT US
ประเภทสินค้า
 
 
เตียง
โต๊ะสำนักงานเหล็ก
ฉากตั้งโต๊ะ Mini Screen
เก้าอี้เล็คเชอร์
เก้าอี้เอนกประสงค์
เก้าอี้แถว
เก้าอี้สำนักงานระดับหัวหน้า
เก้าอี้ผู้บริหาร
โซฟา
Workstation
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
โต๊ะทำงาน MODERN DESIGN
โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ
เก้าอี้สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน
ตู้เก็บเอกสารไม้
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
โต๊ะประชุม
พาร์ทิชั่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี ไอเดียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ บิ๊กซีสมุทรปราการ ออมทรัพย์ 361-263700-5


หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 035-864103 หรือส่ง MAIL มาที่ AO@IDEA2543.COM

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
ไอเดียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์
ที่อยู่  830/35 ถนน พุทธรักษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1794141559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พาร์ทิชั่น โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม โต๊ะคอม ตู้เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
 
ไอเดียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ 830/35 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 
โทรศัพท์ 02-3801235, 02-3801236 FAX 035-864103 โทรศัพท์มือถือ 091-2201768,081-8129997 LINE ID : 0818129997